“Şarkıcı” ve “çalgıcı”lara mesleki standart – Son Dakika Türkiye Haberleri


Standartta “şarkıcı” mesleği, “Eseri seslendirmek için hazırlık yaparak, eseri seslendiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişi” olarak tanımlandı.

Şarkıcılığın mesleki bilgiler ve uygulama becerileri arasında, şarkıcının, ses sağlığı ve eser seslendirme başarısı için beslenmesini ve uyku düzenini etkinlik tarihini gözeterek ayarlaması, ses organlarını harekete geçirmek/canlandırmak ve sesini ısıtmak için eseri seslendirme öncesinde egzersizler yapması, repertuvarını belirlemesi ve repertuvarın ön provasını yapması sıralandı.

ÇALGININ BAKIMI
Çalgıcının tanımında, “Çalgı türüne göre hem fiziksel hem çalgısına yönelik hazırlığını gerçekleştiren, bu çerçevede repertuvar çalışmalarında ve prova süreçlerinde görev alan ve etkinliğin gerektirdiği çerçevede eserleri mesleki çalgısıyla çalan kişi” ifadesi kullanıldı.

Çalgıcılığın mesleki bilgi ve uygulama becerileri arasında, çalgıcının, incelediği eserler arasından etkinliğin süresini gözeterek çalacağı eserleri seçmesi, çalgısının ve ekipmanlarının türüne göre bakımını yapması, mesleki çalgı türüne göre fiziki ve teknik egzersizler yapması da sayıldı.

KORO ŞEFİNİN GÖREVİ
Standartta, “koro şefi” mesleği, “Koroyu kuran, koro icrası için hazırlık yapan, koroyu yöneten ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişi” olarak tanımlandı.

Şefin mesleki bilgi ve uygulama becerileri olarak, kurulacak koro türünü ilgili kurullar ile birlikte belirlemesi, koristleri koro türüne ve mesleki yetkinliklerine göre sanat kurulu ile birlikte seçmesi, repertuvarda yer alan eserlerin solfejinin yapılmasını sağlaması olarak sıralandı.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*